Corona - COVID-19

Landsdækkende overordnede retningslinjer
(Myndighedernes beskrivelser går altid forud for nedenstående fortolkninger)


Der er ingen covid-19 restrikstioner længere - gældende pr. 10. september 2021.

Da smitten ikke helt er forsvundet, anbefales det fortsat at have fokus på god hygiegne, i sær på kontaktflader som ofte berøres på våben, udstyr og faciliteter.  

(Opdateret 10/9-2021 kl. 8.58)

Tidligere materialer og henvisninger i forbindelse med covid-19
DGI Skydnings side om skytteaktiviteter i forbindelse med covid-19 HER (Opdateres efterfølgende efter behov)
DGI Skydning Skitse med forklaringer på tolkning af regler vedr. afstandskrav og kvadratmeter krav for skydning på indendørs baner HER
Se idrætsorganisationernes overordnede retningslinjer HER (Opdateres efterfølgende efter behov)

 

DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00