Forretningsorden godkendt d. 8.5.2014 af skytteudvalget
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00