Forretningsorden gældende pr 2016 med ny struktur.

Ny udarbejdes efter aktivitetsmødet 2018, for efterfølgende godkendelse af landsdelsbestyrelsen.

DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00