Udtagelsesregler gældende for sommersæson 2020 på 25, 50, 200 og 300 meter

Skydeudvalgene har ændret udtagelsesreglerne til DM for sommersæsonen 2020, på baggrund af covid-19 situationen og ændrede regler fra DGI Skydning.
 
DM forventes afholdt som normalt, dog med visse restriktioner og med endelig afgørelse 10. august 2020 af DGI Skydning - om hvorvidt DM stævnerne kan afholdes.
 
Individuel
Udtagelse af individuelle skytter til landsdelsholdene sker blandt tilmeldte skytter til DM - på baggrund af skudte resultater til landsdelsmesterskaberne, som holdes på Skydebane Vest 17., 19. 22. og 23. august 2020.
Udvalget kan udtage skytter hvis der ikke er nok deltagelse i disciplinen/klassegruppen til landsdelsmesterskaberne.
Læs mere her: www.dgi.dk/202017744023
 
Foreningshold
Der udtages fire hold i hver DM gruppe på jf. DGI skyttebogen.
Hvert hold består af fire skytter.
Udtagelse af foreningshold skydes som én omgang/hovedskydning til landsdelsmesterskaberne, som holdes på Skydebane Vest 17., 19. 22. og 23. august 2020. 
Hold tilmeldes online som navngivet foreningshold til landsdelsmesterskabet, eller ved aflevering af holdseddel i indskrivningen, inden første skytte går på banen.
Udvalget kan stille hold som har deltaget i anden stævne/turnering, hvis ikke der er nok gennemførte foreningshold til landsdelsmesterskaberne.
Holdindskud opkræves ikke, der betales kun individuelt indskud til landsdelsmesterskaberne.
Læs mere her: www.dgi-skyd.dk/turneringer  
 
Ret til ændringer forbeholdes.
  
Vedtaget 22. juni 2020 af skyde-, turnerings- og stævneudvalgene

Printvenlig udgave

Udtagelses ranglisterne fra DGI Midt- og Vestsjælland kan ses her: Link


DGI Skydnings officielle ranglister kan ses her: LINK


Udtagelse af skytter til Landsdelshold i DGI Midt- og Vestsjælland

Gældende pr. 31. januar 2017

Stævner indgår kun på ranglisten, hvis der er deltagelse af skytter fra minimum fem forskellige foreninger. Eksempelvis er lokale klubmesterskaber og trekant-skydninger og lignende ikke er gældende.
Udtagelsen løber frem til cirka fire uger før DM.

Udtagelsen af skytter sker på baggrund af stævner og turneringer der er indrapporteret i SOK når udtagelsen af skytter foretages. 
Landsdelsholdene udtages at turneringsudvalget, fortrinsvis ud fra ranglisterne.

Bruttoholdsskytter udtages ligeledes af landsdelsforeningens turneringsudvalg, ranglisterne anvendes ikke nødvendigvis ved denne udtagelse.
På samme vis udtager landsdelsforenings turneringsudvalg skytter til holdene, hvis der ikke er nok skytter der opfylder kravene til udtagelsen (f.eks. antal skydninger).     
 
Følgende resultater indgår på ranglisterne

15 m riffel
De fem bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson, dog kan der højst medregnes to turneringsresultater. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner og samtlige turneringsskydninger.

15 m luft riffel
De fem bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson, dog kan der højst medregnes tre turneringsresultater. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner og samtlige turneringsskydninger.

15 m standardpistol
De fire bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner.

15 m luft pistol
De fire bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner.
 
Gevær terræn
Alle nåleskydninger i Danmark tæller til ranglisten (Fire resultater).
Der anvendes de officielle ranglister fra DGI Skydning.
 
Pistol terræn
Alle nåleskydninger i Danmark tæller til ranglisten (Fire resultater).
Der anvendes de officielle ranglister fra DGI Skydning.

50 meter:
De fem bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson, dog kan der højst medregnes to turneringsresultater. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner og samtlige turneringsskydninger.

25 meter Standard & Fin:
De fire bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner.

200 meter:
De fire bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner.

300 m & nordisk:
De fire bedste resultater skudt i hele landet. Alle resultater skudt efter 1. august sidste år.

25 meter Grovpistol skydninger:
De fire bedste resultater skudt i forbindelse med stævner og turneringer i hele landet i indeværende sæson. Ligger to skytter lige på ranglisten, udtages den skytte der totalt set har det bedste gennemsnit af alle skydninger i sæsonen, herunder foreningsstævner.
 
Udarbejdet af turneringsudvalget 31. januar 2017
 
Printvenlig udgave
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00