SIKKERHED


Sikkerhedsbestemmelser


Fra 1. juli 2019 skal skydelederen på skydebanen have bestået en online-prøve. Se mere på www.dgi.dk/skydeleder

Du skal overholde Sikkerhedsbestemmelserne som skytte i DGI - uanset alder, niveau og valg af skytteforening.
Skydning handler om at håndtere et våben. Derfor er det afgørende, at vi kan stole på hinanden som udøvere og som frivillige. Og derfor skal du overholde bestemmelserne, så sikkerheden altid er i top. 
Læs mere om sikkerhed på skydebanen www.dgi.dk/skydning/sikkerhedsregler

Du kan købe trykte udgaver i DGI Butikken www.dgi.dk/Butikken/Skydning
 
Mail fra DGI Skydning til skytteforeningerne 8. marts 2018:
De nye sikkerhedsregler er på vej ud til jeres skytteforening med posten.
De er rettet til jf. bekendtgørelsen om våben og ammunition nr. 1444, og tilhørende ændring på bekendtgørelse nr. 1452. De kan fremsøges via www.retsinformation.dk
Det er i drøftelserne med Justitsministeriet (JM) og Rigspolitiet (RP) at sikkerhedsreglerne og deraf SIKSKY er rettet til.
Det er klart at man vil opleve nogle af restriktionerne som vidtgående i forhold til bekendtgørelserne, men rettelserne/tilpasningerne er dannet i forhandlingerne med JM og RP, heraf skærpede procedurer i håndtering og registrering af overladelse af våben i skytteforeningerne.
Herunder en samlet oversigt med links til de forskellige vejledninger og materialer.
Læs følgeskrivelsen til foreningerne her; følgeskrivelse
Vejledning i forhold til vandelsgodkendelse, kan I se/læse af artiklen på SKV hjemmeside: nyvåbenbekendtgørelse
SKV-6 vejledningen; SKV-6Vejledning
Hjemmesiden er rettet til med de nye sikkerhedsbestemmelser, Sikkerhedsbestemmelser
Den korter version af URL er www.dgi.dk/skydning/sikkerhedsregler
Materialerne kan tillige fremsøges på DGI Butikken, https://www.dgi.dk/Butikken/Skydning.aspx
Af hensyn til implementering og deraf evt. spørgsmål til sikkerhedsreglerne har vi har planlagt 4 stk. webinarer, som alle kan tilmelde sig til. De kan fremsøges via vores hjemmeside www.dgi.dk


Våbenopbevaring

Husk at opbevare registreringspligtige våben korrekt i både skytteforeningen og privat.
Alle der skal have adgang til foreningens våbenopbevaringssted, skal have en gyldig SKV3 godkendelse. Det er ikke nok at man er godkendt som bestyrelsesmedlem på en SKV1 blanket.
Overdragelse af registreringspligtige våben, samt luft- og airsoft til unge under 18 år, skal ske af en SKV3 godkendt person. SKV3 skal endvidere benyttes til medlemmer som skal transporterer registreringspligtige våben, som ikke allerede er SKV2 godkendt. Der skal udfyldes en transporttilladelse til hver transport og principielt kun gældende for en dag tur/retur fra våbenopbevaring til aktivitetssted.  

Privat opbevarede våben skal ske i godkendet fastboltede våbenskabe.
Se mere i denne folder fra Skydebaneforeningen Danmark. 
Det Kriminal Præventive råd har mere om våbenopbevaring HER, inkl. nogle små illustrative og oplysende videoer.

 
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00