Landsdelskontoret:
DGI Midt- og Vestsjælland
Helligkorsvej 3
4000 Roskilde
Tlf. 79 40 48 00
midt-ogvestsjaelland@dgi.dk 
www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland
CVR nr. 16 64 41 88
EAN nr. 5790 00 16 88875


Administration:
Berit Vintersfjord
Tlf: 79 40 48 06
E-mail: berit.vintersfjord@dgi.dk

Udvalg
Vi har samlet alle vore udvalgsmedlemmer og kompetencegruppemedlemmer på en liste som kan ses på www.dgi.dk 
Link til listen med udvalgsmedlemmerSkydebanegodkendelser:

Midt- og Vestsjællands Politi
mvsj-beredskabsplan@politi.dk
Tlf. 46 35 14 48
Skydebanesagkyndige:
Morten Pedersen, tlf. 25 42 63 90

Københavns Vestegns Politi
kbhv-planlaegning@politi.dk
Tlf. 43 86 15 00 
Skydebanesagkyndige:
Niels Mørch

Sydsjællands Politi
KMM001@politi.dk
Tlf. 41 33 06 87
Skydebanesagkyndige:
Kim M. Madsen
Andre Selvejer

DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00