Skydning efter 2023


Opdateret: 24. maj 2022

Orientering til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland
 
DGI Skydning holder næste lørdag aktivitetsmøde, og her er emnet på om hvilkår og rammer for skydning i DGI efter 2023, i forbindelse med det 10-årige fusionsudløb mellem DGI og De Danske Skytteforeninger.

Oplægget på mødet var debat og orientering, men efterfølgende er punktet udvidet til at omfatte en tilkendegivelse om forslaget fra arbejdsgruppen som DGI Hovedbestyrelse behandler 17. maj 2022.

----
Uddybning af pkt. 3 på dagsordenen til Aktivitetsmødet. (Modtaget pr. mail 27/4-2022)
Hermed fremsender vi her en uddybning af indholdet til punktet vedr. Skydnings fremtid efter 2023.

På mødet 21/5 skal skytterne forholde sig til det forslag fra arbejdsgruppen som HB har behandlet 17/5-22.

Aktivitetsmødet skal i den forbindelse afgøre, om det kan tilslutte sig forslaget, eller om det ikke kan tilslutte sig det. Hvis Aktivitetsmødet tilslutter sig det, arbejdes der videre ud fra at skytterne bliver i DGI, men formelt kan Skydning stadig frem til sommeren 2023 vælge at udtræde.

Tilslutter Aktivitetsmødet sig ikke forslaget, ja så skal Aktivitetsmødet naturligvis drøfte hvad det så ønsker at gøre fremover. Dvs. det er ikke kun en debat, men en stillingtagen Skydeledelsen ligger op til, men den er ikke formelt bindende da man, hvis man vil, frem til sommeren 2023 kan træffe en anden beslutning.

På vegne af Skydeledelsen
Med venlig hilsen
Lars Høgh

-----

Bilag

Referat fra formandsmødet i DGI Skydning 7. april 2022

Præsentation fra formandsmødet i DGI Skydning 7. april 2022

Dagsorden til Aktivitetsmøde i DGI Skydning 21. maj 2022

Anbefalinger fra arbejdsgruppe med sammenfatning fra landsdele.

Referat og Dagsorden til DGI Hovedbestyrelsesmøde 17. maj 2022 med indstilling til rammevilkår for 2024. Fra dgi.dk 12/5-2022
Bilag:
Fusionsaftale DGI og DDS
Notat - arbejdsgruppen december 2021
Oversigt opsparede midler i landsdele 2020
Oversigt idrætter 2019
Oversigt arrangementer 2019Kontaktoplysninger til skydeudvalget
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00