IT i DGI (Skydning)


Fra facebookgruppen: https://www.facebook.com/columns/322462166709670/ 

Har du spørgsmål eller udfordringer til IT-systemerne som vi anvender under DGI Skydning, så forsøger vi at finde svar på denne FAQ.

Hvis i har ønsker til stævneprogrammet eller foreningsportalen kom frem med dem, så vi kan få dem sendt til Vingsted. Fremsendte ønsker til stævneprogram mv.

At foreningerne kan lave ændring af skytternes eksisterende klassificering, dette er kun muligt i dag via KAP-person

· Udtræk af skytter som er rykket op, f.eks. i forbindelse med sæsonskifte, så man kan gøre foreningerne opmærksomme på det (de kan så ikke ændre på det)
· Bedre muligheder for angivelse af præmier som i tidligere system, f.eks. kan man ikke få vist guld/sølv/bronze osv. Men også på stævner hvor der kun skydes 1 gang, kunne få både præmie og guld/sølv/bronze
· Under betaling kunne vælge betaling for alle på 1 gang
· At kunne registrere betaling på en skytte, uden at der er indberettet et resultat eller bestilt skydetid. I dag er man tvunget til enten registrere en skydetid eller resultat, før man kan registrere betalingen, vil gerne slippe for dobbelt arbejde med at skulle vente til f.eks. resultat er til stede.
· Mulighed for betaling samtidig med tilmelding, så foreningerne f.eks. på terrænstævner betales med det samme, men også at kunne sende faktura til kasseren (i lighed med når man f.eks.. booker overnatning til DM i Vingsted)
· Når brugere oprettes/skytte, at kunne angive brugernavn, og vælge et password så de ikke efterfølgende skal ind på mit.dgi.dk
· Bedre mulighed, når man opretter skydestævner til at kunne ”tilpasse” sin indbydelse derinde, så der evt. kunne indsættes foreningslogo.
· Mulighed for at kunne afgrænse hvem som kan tilmelde sig et stævne f.eks. ud fra landsdele.
· Mulighed for at kunne få vist stævne i specifikke landsdele F.eks. Ø-stævne/Jyllandsstævnet
· Tilmelding som ”foreningstider” således at en forening kan sætte sig på et antal skydetider (som i gammelt system), dog med den forbedring, at man kan se hvilken forening som har gjort det, så man f.eks. booker 24 skydetider, også man bagefter kan sætte skyttenummer på.

Løst
Beskrivelser på stævner kan ikke ændres, når man først har oprettet stævnet, fejl er meldt til Vingsted, de arbejder på sagen.
OBS i forbindelse med det sene skift til sommersæson, hvis skytten HAR tilmeldt sig stævnet før skift til sommer 2018, så vil det ikke komme med i oversigten over skudteresultater i indeværende sæson.. vi prøver at få DGI til at rette fejlen. vi ved det kan dreje sig om skytter ved følgende stævner: Nykøbing Sjælland, Åbent Stævne, Sommerstævne Kr. Hyllinge. Spørgsmål: Mangler nye skytter, Skytter i forkerte klasser Svar: Forkerte klasser kan rettes af kap-person (Erik Benee) hvis man ikke selv kan i foreningsportalen. De fleste skytter burde være komme over nu, hvis flere som mangler skal de meldes konkret.
Fejl, når man vil indberette resultater på 300 meter, så er der kun 4 grupper, hvor man maks. kan skrive 62,5 point ind (maks. på disciplin er 250 point), burde have været 5 grupper af 5 skud, eller 4 grupper hvor man så kunne indberette op til 100 point, er meldt til Vingsted. Spørgsmål: Kan kun tilmelde sig til hovedskydning Svar: Fejlen er meldt til Vingsted, pt. må man kontakte foreningen som afholder stævnet for at booke mesterskab.
Fejl i stævneprogram: Rækkefølge på resultater på luftpistol er forkert kommer Jun ->V1H1 ->Ung ->V1H2 Er meldt til Vingsted.
Ændre/Slette holdkonkurrence i stævneprogram: Man kan ikke ændre i holdkonkurrence når den er oprettet, eller slette den igen. Ej udviklet, kommer på et tidspunkt.
Stævneprogram: Optælling på pistol resultater, optæller kun de sidste 5 i stedet for de sidste 10. Storskærmsvisning, når den skal vise hovedskydning, mesterskab og samlet vises der: Samlet, Mesterskab, Samlet.
Mulighed I Foreningsportalen har skytteadministrationen på kontoret i Roskilde mulighed for at påsætte flere foreningsadministrator, såfremt de nuværende ikke har mulighed, af en en særlig grund. Det sker dog kun ved henvendelse af en eksisterende foreningsadministrator. Som udgangspunkt er alle foreningsformænd og kasserer automatisk oprettet som foreningsadministratorer. Disse kan selv oprette flere.
Anbefaling fra DGI Skydning 4/1-2018 Vi anbefaler forsat at arrangørerne bruger det nye stævneprogram, trods det at der er skytter som har et nr. i SOK, men mangler i det nye. Vores anbefaling er at de skytter som ikke kan findes oprettes på ny. Vi vil efterfølgende rydde op på de dobbeltskytter der måtte komme. Såfremt det kan registreres hvilke skytter der bliver oprettet på ny, vil det være en stor hjælp for os. (det vil umiddelbart kun være skytter som ikke har skudt før)

Mail til skytteforeningerne 21.december 2017 med links
Til Skytteforeninger under DGI Skydning
Som annonceret i begyndelsen af november er DGI skydning nu klar til at gå i drift med et nyt stævneprogram til afvikling af skydestævner. Vi er opmærksomme på, at det for nogle foreninger er uhensigtsmæssigt med skiftet lige nu, når der er igangværende stævneaktiviteter, men perioden er valgt ud fra at færrest mulige bliver ramt af konsekvenserne af skiftet til nye systemer. Vi beklager selvfølgelig det evt. ekstra arbejde det giver de foreninger.
Med de nye programmer og portaler som skytter og foreninger nu skal til at bruge, vil der for flere af dem skulle benyttes et DGI brugerlogin, som det er med mange andre internetprogrammer. Med et brugerlogin sikre vi, at personoplysninger ikke ligger til fri adgang for alle og enhver.
Et DGI brugerlogin, er et og samme login, som kan bruges på alle DGIs portaler. Vi er opmærksomme på, at det i starten kan give udfordringer for nogle skytter at få login, såfremt de ikke har registreret en mail på deres personprofil i DGI.
Her vil vi opfordre til, at foreningerne hjælper med at opdatere medlemmernes oplysninger, bl.a. med mailadresser. Skytter som har en mailadresse registreret i DGIs system, vil i langt højre grad kunne hjælpe sig selv med at få adgang i DGIs portaler. (DGI må og vil ikke kontakte medlemmer via mail med reklame og markedsføring uden forudgående tilladelse her til)

Mit DGI
https://www.dgi.dk/mitdgi.aspx På siden kan man administrere sin DGI profil med brugernavn og password, samt få adgang til arrangementer man er tilmeldt til. Man kan tjekke om man allerede er oprettet som bruger, ved at gå til siden Glemt brugernavn - Se en vejledning.
Kan man ikke finde sig som bruger, er det sandsynligvis fordi vi mangler registrering af mail.
Da alle skytter er oprettede i DGIs database, men mange uden mail, er det vigtigt, at man ikke opretter ny bruger på Mit DGI, såfremt man ikke kan finde sig selv, da vi derved risikerer at få dubletter. Her skal foreningerne ind og opdatere medlemmers data med mail via Foreningsportalen (se længere nede) Se vejledning her.

Stævneprogram
http://skydestaevne.dgi.dk/ Det nye program som er web-baseret (kræver internetadgang), kræver et DGI brugerlogin for at anvende. Programmet ligner det gamle program i mange af sine funktionaliteter og har direkte opslag i DGI skydnings klassificeringssystem, hvorved det altid vil være skytternes aktuelle klasse der kommer frem. Se introduktion til stævneprogrammet, opret skydehold, anvendelse SPconnector, afslut stævne.
Ønsker man at teste/øve sig med det nye program, anbefaler vi at benytte testprogrammet (må ikke anvendes til rigtige stævner, da resultater ikke vil blive overført til KAP-personen. http://skydestaevne.dgitest.dk/
Ved overgangen til det nye stævneprogram, får DGI Skydning et program som er integreret med øvrige DGI systemer med mange nye muligheder.
Det nye stævneprogram erstatter det gamle som ikke længere må anvendes, da der ikke kan indrapporteres resultater med det gamle program. I overgangsperioden i januar 2018, er det dog muligt at bruge det gamle stævneprogram, men det skal aftales med landsdelens KAP-person hvordan resultater indberettes inden da. Det anbefales at indtaste alle stævneresultater i det nye program, for at sikre en nem og hurtig indrapportering af resultater.

Skydetilmelding
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Skydetilmelding er siden som skytter og foreninger skal anvende for at tilmelde til stævner med forudtilmelding. Denne side kræver også DGI brugerlogin. Se vejledning om brug af skydetilmelding.

Foreningsportalen
http://foreningsportalen.dgi.dk/Login.aspx
Med foreningsportalen får foreningen et selvbetjeningsværktøj til selv at oprette nye skytter + klassificere dem. Her kan foreningen også tilføje stamdata på sine skytter, bl.a. mail, som er et krav for at en skytte kan få et DGI brugerlogin, og dermed komme til at anvende stævneprogram og skydetilmelding. Skytter som har brug for adressebeskyttelse, skal henvende sig til DGI landsdelskontor, for at få dette registreret i DGI’s system.
I forbindelse med overførsel af skytter fra SOK til DGIs system har vi været nødt til at flytte alle relevante skytter over som aktive skytter! Det betyder at jeres første opgave i foreningsportalen er at gennemgå listen med skytter og udmelde de skytter i ikke længere ønsker skal stå som aktive i foreningen.
På Foreningsportalen er det DGI brugerlogin som anvendes for at komme ind. I første omgang vil det være foreningens formand og kasserer som vil blive tilknyttet portalen for den enkelte forening. De vil kunne tildele øvrige medlemmer roller og rettigheder til at anvende Foreningsportalen.
I forlængelse af denne mail, vil disse personer modtage en mail med info her om. Se vejledning om brug af foreningsportalen.

Foreningsservice
http://foreningsservice.dgi.dk/
Foreningsservice er et værktøj for foreningens bestyrelse, hvor man kan angive hvem der har hvilke tillidsposter, rette forenings stamoplysninger og aktivitetssteder. Her er det DGI brugerlogin som anvendes for at logge ind.

Flere steder at finde resultater og ranglister
http://minidraet.dgi.dk/, som er DGI’s webside for resultatformidling, kan man søge på foreninger, stævner, navne, skytte nr. m.m. og finde info om foreninger, se resultater, samt skytteresultater. Her vil man også kunne udskrive klassekort som ikke længere vil blive udsendt fra landsdelenes KAP-personer.
Med DGI’s app Mit DGI, kan man nu få hurtig adgang til resultater og ranglister. Ligesom man vil kunne se en skyttes aktuelle klassificering på de discipliner hvor skytten er klassificeret. Hent appen på App Store eller Google Play
Vi vil gerne appellere til, at formidle de nye muligheder med MinIdræt og MitDGI ud til skytterne i foreningen.

Hvor finder du hjælp?
Spørgsmål omkring klassificeringer af skytter, rettelser af stævneresultater m.m. skal forsat rettes til landsdelenes KAP-personer.
Spørgsmål til brugen af Foreningsportalen og Foreningsservice, samt DGI Brugerlogin rettes til DGI landsdelskontor.
Spørgsmål til brugen af skydestaevne.dgi.dk og skydetilmelding.dgi.dk rettes til DGI Skydning i Vingsted.
Vi håber I vil tage godt imod de nye muligheder med de nye programmer. 
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00