Hvis du skytteforening og er interesseret i at lave et synlighedsarrangement i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, kan du leje udstyret til lavere priser, alt efter arrangementstypen.
Forhør dig hos idrætskonsulenten Kim Bay på kim.bay@dgi.dk eller tlf. 79 40 48 00 om mulighederne.

Booking af udstyr skal altid ske skriftligt til kontoret i Roskilde, og i god tid, med oplysning af forening, hvilket udstyr, aktivitetsdag, aktivitetssted og foreningsansvarlig. Booking er først gældende når der er modtaget bekræftelse fra kontoret.


Udlejning af IR-våben

DGI Midt- og Vestsjælland råder over 10 rifler og 5 pistoler. De udlejes til 300 kr. pr. enhed pr. dag  
Herunder udstyr som trailer, standpladsmåtte, albuemåtte, riffelstøtte, skiveopstilling, afspæringstolper, foldebord, barbord, pavillion, beachflag som kan bruges sammen med IR-våben. 
DGI Tidtagning kan endvidere hjælpe med tilmeldingssystem til biatlon og andre løb, hvor tidtagning er en del af aktiviteten. Se mere på www.dgi.dk/tidtagning.

Læs mere om IR-våbnene. 

Kom nemt ud til din målgruppe, lav en event eller inviter til åbent hus.
IR-våben kræver ikke tilladelser, det er lige til at gå til, og aktiviteten kan både være udendørs og indendørs.

Ved booking ret henvendelse til kontoret

Se en video om IR-våbene her


Udlejning af PR-trailer

Pris for udlejning er 500 kr. pr dag - en weekend eller op til 5 hverdage koster 800 kr.
 

Læs mere om og book de tre PR-trailere på linket her i teksten der findes i DGI Skydning, hvoraf den ene er hjemmehørende på landsdelskontoret i Roskilde.
Se hvilke dage traileren er booket her

Afhentning af traileren kan typisk afhentes nogle dage forud for foreningens arrangement, men afhentningen skal altid aftales mindst en uge i forvejen.

Er din skytteforening interesseret i at skabe synlighed og rekruttere nye medlemmer, kan din skytteforening, i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, leje PR-traileren til halv pris.
Forhør dig om mulighederne hos idrætskonsulent Kim Bay på kim.bay@dgi.dk eller tlf. 79 40 48 00.

DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00