Indkaldelse til aktivitetsmøde for skydning i DGI Midt- og Vestsjælland
 
Mødedato for 2019 er 10. april 2019 i Roskilde.

Indkaldelse til Årsmøde i DGI Midt- og Vestsjælland

Mødedato er fastlagt til onsdag 24. april 2019
Tilmelding, program og dagsorden vil kunne findes senere via dette link:
www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midt-og-vestsjaelland/om-dgi-midt-og-vestsjaelland/aarsmoede 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark

Tilmelding, program og dagsorden vil kunne findes senere via dette link:
www.skydebaneforeningen.dk/Skydebaneforeningen-dk/Generalforsamling 

DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00