Anmeldelse af skydevåben og ammunition når du skal til Sverige


Hvis du har våbenpas, så kan du nemt registrerer din rejse til eller igennem Sverige.

Fra april 2017 er der kommet en ny side for anmeldelsen, som også er på dansk.

Linket til anmeldelsen: https://privattjanster-vapenanmalan.tullverket.se/#/start 

Indførsel af våben uden våbenpas


Indførsel af foreningsvåben eller privatejet våben uden våbenpas til Sverige, har vi modtaget nedenstående anvisninger fra skytter, og er som sådan ikke godkendt af den svenske told, men har fungeret i praksis. 

Henvendelse ved Öresunsbroen er ved betalingsanlægget i kontorbygningen.

Blankettens side 1 beholdes ved indførslen af toldmyndigheden, side 2 afleveres ved udførslen af våben. Ved Øresunsbroen findes en postkasse på bygningen i forbindelse med betalingsanlægget.

Link til Toldmyndighedens side om våben indførsel for rejse mellem Sverige og et andet EU-land: https://tullverket.se/sv/privat/resa/resamedskjutvapenforjaktellertavling.4.5c3d004415b89fa6ac7adf.html

 

Bosatt i ett annat EU-land

Du som är bosatt i ett annat EU-land än Sverige och som reser mellan Sverige och ett annat EU-land med ett skjutvapen eller ammunition kan anmäla ditt vapen direkt på webben eller vid gränsen.

När du anmäler vid gränsen lämnar du exemplar 1 av blankett 730.2 Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt, tävling, genomresa till en tulltjänsteman. Du visar även upp ditt vapen och vapenpass. När du senare lämnar landet söker du återigen upp en tulltjänsteman och visar upp exemplar 2 av samma blankett.

Ladda ner blanketten 730.2 Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt, tävling, genomresaWord.

Oplever du ændringer i praksis, så giv gerne besked, så tilrettes ovenstående beskrivelse.

Privat ejet våben
Medbring personlig legitimation fx. pas, våbenlegitimation, medlemskort og udfyldt told-blanket og evt. stævneinvitation. 

Foreningsvåben
Medbring personlig legitimation fx. pas, udfyldt transporttilladelse, kopi af foreningens våbenliste med foreningsvåben og evt. stævneinvitation. 


 
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00