Foreningsledelse er samlet på www.dgi.dk/foreningsledelse

Her kan du se og læse om de værtøjer og redskaber, der er nyttige at gøre brug af, hvis foreningsledelsen ønsker en aktiv idrætsforening. 
Det er muligt blot at få inspiration eller benytte udvalgte værktøjer i netop din skytteforening.
DGI Midt- og Vestsjælland - Skydning | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf.: 79 40 48 00